Tòa nhà Harec Building

Ưu đãi thuê văn phòng tháng 3 tại Harec Building

Trong tháng 3 này, thị trường thuê văn phòng sở hữu…